Kamerdossier 9821: Verhoging van de accijns op sigaretten en kerftabak


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 25-09-1968 KONINKLIJKE BOODSCHAP PDF
2 ONTWERP VAN WET PDF
3 MEMORIE VAN TOELICHTING PDF
4 29-10-1968 VOORLOPIG VERSLAG PDF
5 07-11-1968 MEMORIE VAN ANTWOORD PDF
6 NOTA VAN VERBETERING PDF
7 11-11-1968 EINDVERSLAG PDF
32 27-11-1968 EINDVERSLAG PDF
47 17-12-1968 Motie van de heer Burger c.s. PDF
68 21-01-1969 BRIEF VAN DE STAATSSECREATARIS VAN FINANCI√čN PDF