Kamerdossier 9716: Regelen met betrekking tot de loonvorming


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 Herdruk 09-09-1968 KONINKLIJKE BOODSCHAP PDF
2 Herdruk ONTWERP VAN WET PDF
3 MEMORIE VAN TOELICHTING PDF
4 NOTA VAN WIJZIGINGEN EN VERBETERINGEN PDF
5 04-10-1968 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID PDF
6 23-11-1967 BIJLAGE BIJ DE BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID (NR.5) PDF
7 10-02-1969 VERSLAG VAN EEN OPENBARE COMMISSIEVERGADERING TOT HET HOREN VAN PERSONEN PDF
8 25-02-1969 VOORLOPIG VERSLAG PDF
9 NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET PDF
9 23-05-1969 MEMORIE VAN ANTWOORD PDF
10 23-05-1969 NOTA VAN WIJZIGINGEN PDF
11 17-06-1969 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN PDF
12 GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET PDF
13 04-09-1969 EINDVERSLAG PDF
14 10-09-1969 Amendement van de heer Rietkerk c.s. PDF
15 10-09-1969 Amendement van de heer C.J. van der Ploeg c.s. PDF
16 10-09-1969 Amendement van de heer Boersma c.s. PDF
17 Herdruk 10-09-1969 Amendementen van de heer Van Lier c.s. PDF
17 Herdruk 10-09-1969 Amendementen van de heer Van Lier c.s. PDF
18 10-09-1969 Amendementen van de heer Van Lier c.s. PDF
19 10-09-1969 Amendement van de heer Van Lier c.s. PDF
20 10-09-1969 Amendement van de heer Van Lier c.s. PDF
21 10-09-1969 Amendement van de heer Van Lier c.s. PDF
22 11-09-1969 Amendement van de heren Janssen en Nypels PDF
23 11-09-1969 DERDE NOTA VAN WIJZIGINGEN PDF
24 11-09-1969 Amendementen van de heer Nypels PDF
25 11-09-1969 Amendementen van de heer Nypels c.s. PDF
26 17-09-1969 Amendement van de heer Kikkert PDF
27 23-09-1969 Gewijzigd amendement van de heer Kikkert ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 26 PDF
28 25-09-1969 Gewijzigd amendement van de heer C.J. van der Ploeg c.s., ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15 PDF
29 25-09-1969 Gewijzigd amendement van de heer Van Lier c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 19 PDF
30b 27-01-1970 EINDVERSLAG PDF
30 26-11-1969 VOORLOPIG VERSLAG PDF
30a 23-01-1970 MEMORIE VAN ANTWOORD PDF
79 11-02-1970 Motie van de heer De Gaay Fortman c.s. PDF