Kamerdossier 36243: Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 07-11-2022 Koninklijke boodschap Web PDF
2 07-11-2022 Voorstel van wet Web PDF
3 07-11-2022 Memorie van toelichting Web PDF
Bijlage Advies Hoge Raad der Nederlanden Web PDF
Bijlage Advies van Raad voor de Rechtspraak Web PDF
Bijlage Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Web PDF
Bijlage Advies College van procureurs-generaal Web PDF
Bijlage Advies van Autoriteit Persoonsgegevens Web PDF
Bijlage Advies ATR Web PDF
4 07-11-2022 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Web PDF
Bijlage Beslisnota bij Nader rapport inzake Wijziging Wet RO Wrra en enige andere wetten Web PDF
5 19-12-2022 Verslag Web PDF