Kamerdossier 34821: Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 10-11-2017 Koninklijke boodschap Web PDF
2 10-11-2017 Voorstel van wet Web PDF
3 10-11-2017 Memorie van toelichting Web PDF
Bijlage Advies Raad voor de Rechtspraak Web PDF
4 10-11-2017 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Web PDF
5 15-12-2017 Verslag Web PDF
6 08-02-2018 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
7 05-04-2018 Amendement van het lid Alkaya over het uitsluiten van journalisten en klokkenluiders van het begrip inbreukmaker en bewijslastomkering Web PDF
8 05-04-2018 Amendement van het lid Alkaya over expliciet verwijzen naar Wet Huis voor klokkenluiders voor invulling algemeen belang Web PDF
10 09-04-2018 Amendement van het lid Veldman over het uitbreiden van de bescherming voor bedrijfsgeheimen Web PDF
9 09-04-2018 Amendement van het lid Veldman over het uitbreiden van de mogelijkheden voor proceskostenveroordeling Web PDF
11 11-04-2018 Gewijzigd amendement van het lid Alkaya ter vervanging van nr. 8 over expliciet verwijzen naar Wet Huis voor klokkenluiders voor invulling algemeen belang Web PDF
12 11-04-2018 Amendement van het lid Alkaya over geen sprake van bedrijfsgeheim ingeval van informatie die wangedrag, fouten of illegale activiteiten betreft Web PDF
13 13-04-2018 Gewijzigd amendement van het lid Alkaya ter vervanging van nr. 11 over expliciet verwijzen naar Wet Huis voor klokkenluiders voor invulling algemeen belang Web PDF
A 17-04-2018 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
B 29-05-2018 Voorlopig verslag Web PDF
C 22-06-2018 Memorie van antwoord Web PDF
D 17-07-2018 Nader voorlopig verslag Web PDF
E 07-09-2018 Nadere memorie van antwoord Web PDF
F 10-10-2018 Verslag Web PDF
G 11-10-2018 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
H 11-10-2018 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake toezegging betreffende dit wetsvoorstel (34821) Web PDF