Kamerdossier 34683: Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 22-02-2017 Geleidende brief Web PDF
2 22-02-2017 Voorstel van wet Web PDF
3 22-02-2017 Memorie van toelichting Web PDF
4 23-02-2018 Brief van de leden Van Raak, Van der Linde en Van Toorenburg inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel Web PDF
5 23-02-2018 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Web PDF
6 23-02-2018 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Web PDF
7 23-02-2018 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Web PDF
8 10-04-2018 Verslag Web PDF
9 30-05-2018 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
10 20-06-2018 Kabinetsstandpunt inzake het voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet Web PDF
11 21-11-2018 Amendement van het lid Van Gent over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht Web PDF
12 21-11-2018 Motie van het lid Van Nispen c.s. over onderschrijven van de analyse van het rapport en overnemen van de conclusies en aanbevelingen Web PDF
13 22-11-2018 Gewijzigd amendement van het lid Van Gent ter vervanging van nr. 11 over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht Web PDF
14 26-11-2018 Brief van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg over ontraden van het amendement van het lid Van Gent over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht Web PDF
15 27-11-2018 Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over onderschrijven van de analyse van het rapport en overnemen van de conclusies en aanbevelingen (t.v.v. 34683-12) Web PDF
A 27-11-2018 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
B 04-12-2018 Eindverslag Web PDF
16 11-02-2019 Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet Web PDF
C 11-02-2019 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bekrachtiging van het wetsvoorstel Web PDF