Kamerdossier 33622: Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 26-04-2013 Koninklijke boodschap Web PDF
2 26-04-2013 Voorstel van wet Web PDF
3 26-04-2013 Memorie van toelichting Web PDF
Bijlage Advies CBP Web PDF
Bijlage Advies Raad voor de Rechtspraak Web PDF
4 26-04-2013 Advies Raad van State en nader rapport Web PDF
5 24-06-2013 Verslag Web PDF
6 30-07-2013 Nota van verbetering Web PDF
7 16-08-2013 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
8 16-08-2013 Nota van wijziging Web PDF
9 27-08-2013 Boetebeleid Autoriteit Consument en Markt Web PDF
Bijlage Boete-inkomsten ACM Web PDF
10 12-09-2013 Tweede nota van wijziging Web PDF
11 11-12-2013 Amendement van het lid Klever over aanpassing van het openbaarmakingsregime Web PDF
12 12-12-2013 Amendement van het lid Verhoeven over het expliciteren van het missie-statement van de ACM. Web PDF
13 12-12-2013 Amendement van het lid Dik-Faber over advies van de ACM voorafgaand aan toetsing van een overeenkomst, besluit of onderling afgestemde feitelijke gedraging. Web PDF
14 12-12-2013 Motie van het lid Klever over schrappen van het belang van duurzaamheid uit de beleidsregels van de ACM Web PDF
15 12-12-2013 Motie van het lid De Liefde over de door de ACM aan het bedrijfsleven doorberekende kosten Web PDF
16 12-12-2013 Motie van het lid Agnes Mulder over onderzoek naar de inzet van de Wet economische delicten Web PDF
17 12-12-2013 Motie van het lid Mei Li Vos over fusies van kleinere pensioenfondsen Web PDF
18 17-12-2013 Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 13 over advies van de ACM voorafgaand aan toetsing van een overeenkomst, besluit of onderling afgestemde feitelijke gedraging Web PDF
A 17-12-2013 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
A 17-12-2013 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
19 11-02-2014 Boetebeleid Autoriteit Consument en Markt Web PDF
Bijlage Afschrikwekkende werking van boetes van de Autoriteit Consument en Markt Web PDF
B 13-03-2014 Voorlopig verslag Web PDF
Bijlage Brief van 26 februari 2014 Web PDF
C 11-04-2014 Memorie van antwoord Web PDF
20 19-05-2014 Internetconsultatie besluit doorberekening kosten ACM Web PDF
Bijlage Consultatieverslag internetconsultatie ontwerpbesluit doorberekening kosten ACM Web PDF
D 19-05-2014 Nader voorlopig verslag Web PDF
E 21-05-2014 Nadere memorie van antwoord Web PDF
F 02-06-2014 Verslag Web PDF
G 06-06-2014 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF