Kamerdossier 33555: Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 23-02-2013 Koninklijke boodschap Web PDF
2 23-02-2013 Voorstel van wet Web PDF
3 23-02-2013 Memorie van toelichting Web PDF
4 23-02-2013 Advies Raad van State en nader rapport Web PDF
5 25-03-2013 Verslag Web PDF
6 03-06-2013 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
7 03-06-2013 Nota van wijziging Web PDF
A 27-06-2013 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
B 08-07-2013 Eindverslag Web PDF