Kamerdossier 32891: Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 09-09-2011 Koninklijke boodschap Web PDF
2 09-09-2011 Voorstel van wet Web PDF
3 09-09-2011 Memorie van toelichting Web PDF
Bijlage Advies Raad voor Rechtsbijstand Web PDF
Bijlage Advies IPO Web PDF
Bijlage Advies Commissaris van de Koningin Web PDF
Bijlage Advies Raad voor Rechtspraak Web PDF
Bijlage Advies Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders Web PDF
Bijlage Advies Korpsbeheerdersberaad Web PDF
Bijlage Advies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Web PDF
Bijlage Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Web PDF
Bijlage Advies Hoge Raad der Nederlanden Web PDF
Bijlage Reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Web PDF
Bijlage Bijlage bij advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Web PDF
Bijlage Advies de Rechtspraak Web PDF
Bijlage Advies Veiligheidsberaad Web PDF
Bijlage Advies OM Web PDF
Bijlage Advies NOvA Web PDF
Bijlage Advies Raad van Discipline Web PDF
4 09-09-2011 Advies Raad van State en nader rapport Web PDF
5 11-10-2011 Verslag Web PDF
6 28-10-2011 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
7 04-11-2011 Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging Wet herziening gerechtelijke kaart (32891) Web PDF
Bijlage Doorlopende tekst van de Wet op de rechterlijke organisatie, zoals deze komt te luiden na aanvaarding en inwerkingtreding van het ingediende wetsvoorstel herziening gerechtelijke kaart (32 891) Web PDF
Bijlage Doorlopende tekst van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, zoals deze komt te luiden na aanvaarding en inwerkingtreding van het wetsvoorstel herziening gerechtelijke kaart (32 891) Web PDF
8 07-11-2011 Nota van wijziging Web PDF
9 23-11-2011 Tweede nota van wijziging Web PDF
10 25-11-2011 Amendement van de leden Slob en Schouten over splitsing van Oost-Nederland in twee regio’s Web PDF
11 28-11-2011 Amendement van het lid Çörüz c.s. over een evaluatie van de wet herziening gerechtelijke kaart Web PDF
12 28-11-2011 Motie Helder c.s. over kantonrechtspraak in iedere zittingsplaats Web PDF
13 28-11-2011 Motie Çörüz c.s. over een evenwichtige zaakverdeling over zittingsplaatsen Web PDF
14 28-11-2011 Motie Recourt over veelvoorkomende laagdrempelige zaken Web PDF
15 30-11-2011 Gewijzigd amendement van het lid çörüz c.s. ter vervanging van nr. 11 over een evaluatie van de wet herziening gerechtelijke kaart Web PDF
19 30-11-2011 Gew motie Recourt over veelvoorkomende laagdrempelige zaken (t.v.v. 32891, nr. 14) Web PDF
16 05-12-2011 Derde nota van wijziging Web PDF
17 06-12-2011 Gewijzigd amendement van de leden Slob en Schouten ter vervanging van nr. 10 over splitsing van Oost-Nederland in twee regio’s Web PDF
18 06-12-2011 Amendement van het lid Gesthuizen over het vastleggen van hoofdplaatsen van rechtbanken, gerechtshoven en vestigingplaatsen van arrondissementsparketten in de formele wet. Web PDF
A 06-12-2011 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
20 06-01-2012 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2011, inzake Wet herziening gerechtelijke kaart en de wetsvoorstellen Politiewet Web PDF
20 06-01-2012 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2011, inzake Wet herziening gerechtelijke kaart en de wetsvoorstellen Politiewet Web PDF
B 21-02-2012 Voorlopig verslag Web PDF
C 05-04-2012 Memorie van antwoord Web PDF
D 05-06-2012 Nader voorlopig verslag Web PDF
Bijlage email van Strengers van 21 maart 2012 Web PDF
Bijlage Brief van de rechtspraak van 9 mei 2012 Web PDF
Bijlage bijlage bij verslag informatiebijeenkomst NP Fijnaut Web PDF
E 14-06-2012 Nadere memorie van antwoord Web PDF
Bijlage conceptbesluit aanwijzing zittingsplaatsen Web PDF
Bijlage Werkafspraken Web PDF
F 19-06-2012 Eindverslag Web PDF
G 03-07-2012 Motie over een meer gematigde vorm van schaalvergroting in Oost-Nederland Web PDF
H 03-07-2012 Motie over de toenemende dominantie van productiedwang Web PDF
21 29-08-2012 Voorhang ontwerpbesluit inzake zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Web PDF
Bijlage Besluit houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Web PDF
I 20-09-2012 Brief inzake ontwerpbesluit landelijk en functioneel parket Web PDF
Bijlage bijlage bij 32891 ek-I Web PDF
22 14-12-2012 Sluitingsbeleid inzake 24 kantonlocaties Web PDF
23 31-10-2013 Sluiting overige zittingsplaatsen (kantonlocaties) Web PDF
J 10-12-2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake stand van zaken uitvoering wet herziening gerechtelijke kaart Web PDF
24 18-12-2013 Sluiting overige zittingsplaatsen (kantonlocaties) in arrondissement Noord-Nederland Web PDF
25 23-10-2014 Reactie op het artikel ‘Friesland dreigt eerste provincie zonder rechtspraak te worden’ (de Volkskrant, 22 september 2014) Web PDF
26 31-03-2015 Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015, over het bericht dat het Gerechtshof in Leeuwarden banen gaat verliezen Web PDF
27 31-08-2015 Huisvestingsplannen Rechtspraak Web PDF
28 07-09-2015 Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2015 om antwoord te geven op de schriftelijke vragen van de leden Oskam en Omtzigt over het bericht dat de rechtbank in Almelo compleet wordt uitgekleed Web PDF
29 08-10-2015 Beantwoording aanvullende vragen over het sluiten van rechtbanken (het voorgenomen locatiebeleid van de Rechtspraak) Web PDF
Bijlage Aanvullende vragen over het sluiten van rechtbanken (het voorgenomen locatiebeleid van de Rechtspraak) Web PDF
30 24-11-2015 Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 8 oktober 2015, over het Locatiebeleid rechtspraak Web PDF
31 17-12-2015 Reactie op het artikel "Maastricht had geen eerlijke kans op rechtbank” Web PDF
K 18-12-2017 Brief inzake Eindrapport commissie evaluatie herziening gerechtelijke kaart Web PDF
Bijlage Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart Web PDF
L 24-09-2018 Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het eindrapport van de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart en de kabinetsreactie daarop Web PDF
M 01-11-2018 Brief van de minister voor Rechtsbescherming met een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer met de reactie op de evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart Web PDF
Bijlage Brief van de minister voor Rechtsbescherming van 16 april 2018 aan Tweede Kamer met de reactie op de evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart (7 p.) Web PDF
N 09-02-2022 Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport 'Verstekgangers en verweervoerders in handelszaken' Web PDF
Bijlage Verstekgangers en verweervoerders in handelszaken : onderzoek naar demografische en sociaal-economische kenmerken van verstekgangers en verweervoerders in handelszaken in 2018 (CBS, 2021, 37 p.) Web PDF