Kamerdossier 31822: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 19-12-2008 Koninklijke Boodschap Web PDF
2 06-01-2009 Voorstel van Wet Web PDF
3 06-01-2009 Memorie van Toelichting Web PDF
Bijlage Adviezen van de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening v Web PDF
4 06-01-2009 Advies Raad van State en nader rapport Web PDF
5 19-03-2009 Verslag Web PDF
6 25-06-2009 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
7 25-06-2009 Nota van Wijziging Web PDF
8 07-10-2009 Motie over beoordeling functioneren van rechterlijke ambtenaren Web PDF
A 13-10-2009 Gewijzigd Voorstel van Wet Web PDF
B 24-11-2009 Eindverslag van de vaste commissie voor Justitie Web PDF