Kamerdossier 31758: Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 31-10-2008 Koninklijke Boodschap Web PDF
2 10-11-2008 Voorstel van Wet Web PDF
3 10-11-2008 Memorie van Toelichting Web PDF
4 10-11-2008 Advies Raad van State en nader rapport Web PDF
5 16-12-2008 Verslag Web PDF
6 08-07-2009 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
7 08-07-2009 Nota van Wijziging Web PDF
8 09-07-2009 Nota van Verbetering Web PDF
9 10-11-2009 Tweede nota van wijziging Web PDF
A 26-11-2009 Gewijzigd Voorstel van Wet Web PDF
B 19-02-2010 Wet griffierechten burgerlijke zaken Web PDF
B 19-02-2010 Wet griffierechten burgerlijke zaken Web PDF
C 11-06-2010 MEMORIE VAN ANTWOORD Web PDF
D 06-07-2010 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE Web PDF
Bijlage Brief van KBvG d.d. 16 februari 2010 Web PDF
E 31-08-2010 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
F 21-02-2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake toezegging ontheffing griffierecht in lagere regelgeving voor bepaalde categorieen zaken (T01226) Web PDF
G 28-03-2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake toezegging T01226 Web PDF
H 30-06-2017 Brief inzake Evaluatie van de Wet griffierechten burgerlijke zaken Web PDF
Bijlage Evaluatie Wet griffierechten burgerlijke zaken Web PDF