Kamerdossier 31352: Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet Vermeij, Koopmans, Neppérus bestuurlijke lus Awb)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 21-02-2008 Geleidende Brief Web PDF
2 22-02-2008 Voorstel van Wet Web PDF
3 22-02-2008 Memorie van Toelichting Web PDF
4 10-07-2008 Advies Raad van State en Reactie Indieners Web PDF
5 10-07-2008 Voorstel van Wet Zoals Gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Raad van State Web PDF
6 10-07-2008 Memorie van Toelichting Zoals Gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Raad van State Web PDF
7 06-11-2008 Verslag Web PDF
8 02-12-2008 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
10 12-02-2009 Amendement van het lid Wit Web PDF
11 12-02-2009 Amendement van het lid de Wit Web PDF
12 12-02-2009 Amendement van het lid de Wit Web PDF
9 12-02-2009 Nota van Wijziging Ontvangen 10 Februari 2009 Web PDF
13 10-03-2009 Gewijzigd Amendement van het lid de Wit ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 10 Web PDF
14 10-03-2009 Nota van Verbetering Web PDF
A 10-03-2009 Gewijzigd Voorstel van Wet Web PDF
B 19-05-2009 Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Justitie Web PDF
C 19-06-2009 Memorie van Antwoord Web PDF
D 30-06-2009 Eindverslag van de vaste commissie voor Justitie Web PDF
E 10-12-2014 Brief inzake Evaluatie van de bestuurlijke lus Web PDF
Bijlage Evaluatie Bestuurlijke Lus Awb en internationale rechtsvergelijking Web PDF
F 09-02-2018 Brief van de minister voor Rechtsbescherming met de kabinetsreactie op de evaluatie van de bestuurlijke lus en de reacties van Raad van State en de Raad voor de rechtspraak op deze evaluatie Web PDF
Bijlage Reactie van de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) op de evaluatie van de bestuurlijke lus Awb en internationale rechtsvergelijking (28 mei 2015, 2 p.) Web PDF
Bijlage Reactie van de Raad van State (RvS) op de evaluatie van de bestuurlijke lus Awb en internationale rechtsvergelijking (16 maart 2015, 13 p.) Web PDF