Kamerdossier 31124: Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 24-08-2007 Koninklijke boodschap Web PDF
2 04-09-2007 Voorstel van wet Web PDF
3 04-09-2007 Memorie van toelichting Web PDF
4 04-09-2007 Advies en nader rapport Web PDF
5 13-09-2007 Nota van verbetering Web PDF
6 11-12-2007 Verslag Web PDF
7 17-04-2008 Nota naar aanleiding van het verslag Web PDF
8 17-04-2008 Nota van Wijziging Web PDF
9 08-09-2008 Tweede Nota van Wijziging Web PDF
10 18-02-2009 Derde Nota van Wijziging Web PDF
A 05-03-2009 Gewijzigd Voorstel van Wet Web PDF
B 12-05-2009 Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Justitie Web PDF
C 27-05-2009 Memorie van Antwoord Web PDF
D 09-06-2009 Eindverslag van de vaste commissie voor Justitie Web PDF
E 09-11-2009 Brief van de Staatssecretaris van Financiƫn Web PDF