Kamerdossier 30415: Voorstel van wet van de leden K.G. de Vries, Van de Camp, Luchtenveld en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op de parlementaire enquête 200.)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 20-12-2005 Geleidende brief Web PDF
2 23-12-2005 Voorstel van wet Web PDF
3 23-12-2005 Memorie van toelichting Web PDF
4 07-06-2006 Advies en reactie indiener(s) Web PDF
5 07-06-2006 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State Web PDF
6 07-06-2006 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State Web PDF
7 08-06-2006 Nota van verbetering Web PDF
4 19-06-2006 Advies en nader rapport Web PDF
8 06-09-2006 Brief over het vertrek van de heer Luchtenveld, één van de indieners van het onderhavige wetsvoorstel, uit de Kamer Web PDF
9 06-09-2006 Verslag Web PDF
10 14-09-2006 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
11 14-09-2006 Nota van wijziging Web PDF
12 10-10-2006 Brief Web PDF
Bijlage De parlementaire enquète in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk Web PDF
13 17-10-2006 Motie over aanpassen Reglement van Orde ten behoeve van diverse vormen van parlementair onderzoek, niet zijnde enquête Web PDF
14 23-10-2006 Tweede nota van verbetering Web PDF
15 24-10-2006 Brief over behandeling van het wetsvoorstel Web PDF
A 24-10-2006 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
16 25-10-2006 Brief Presidium over aanpassing Reglement van Orde Web PDF
B 23-01-2007 Voorlopig verslag Web PDF
C 04-04-2007 Memorie van antwoord Web PDF
D 24-04-2007 Brief over de vervanging van de heer Boelhouwer door de heer Depla Web PDF
E 29-05-2007 Nader voorlopig verslag Web PDF
F 12-07-2007 Nadere memorie van antwoord Web PDF
G 11-09-2007 Eindverslag Web PDF
H 22-01-2008 Motie van het lid Dölle Web PDF
I 22-01-2008 Motie van het lid Rehwinkel Web PDF
J 29-01-2008 Gewijzigde Motie van het lid Rehwinkel c.s. ter vervanging van die gedrukt onder Letter I Web PDF
17 21-03-2008 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Web PDF
K 21-03-2008 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Web PDF
18 05-06-2008 Brief van het Presidium Web PDF