Kamerdossier 30411: Regels omtrent instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (Wet handhaving consumentenbescherming)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 19-12-2005 Koninklijke boodschap Web PDF
2 22-12-2005 Voorstel van wet Web PDF
3 22-12-2005 Memorie van toelichting Web PDF
4 22-12-2005 Advies en nader rapport Web PDF
5 08-03-2006 Verslag Web PDF
6 20-04-2006 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
7 30-05-2006 Amendement om de Consumentenautoriteit niet de rol te geven van een private partij die het consumentenbelang behartigt Web PDF
8 30-05-2006 Amendement om consumentenorganisaties niet per definitie aan te wijzen als belanghebbende bij besluiten krachtens onderhavige wet Web PDF
9 30-05-2006 Nota van wijziging Web PDF
10 31-05-2006 Amendement over bestuursrechtelijke handhaving consumentenbescherming Web PDF
11 01-06-2006 Motie om te komen tot een Consumentenautoriteit met een slanke organisatie en een formatie van maximaal 10 fte's Web PDF
12 01-06-2006 Motie om de consumentenvoorlichting door verschillende departementen te bundelen Web PDF
13 08-06-2006 Amendement over bestuursrechtelijke handhaving consumentenbescherming Web PDF
14 08-06-2006 Amendement over inschakeling onafhankelijke derde door Consumentenautoriteit Web PDF
15 08-06-2006 Motie over invulling van begrip 'collectieve consumentenbescherming' in de praktijk Web PDF
16 08-06-2006 Motie over voorstel m.b.t. bundeling voorlichting aan consumenten van verschillende departementen Web PDF
17 27-06-2006 Brief staatssecretaris over bestuursrechtelijke handhaving van consumentenbeschermende bepalingen Web PDF
18 28-06-2006 Tweede nota van wijziging Web PDF
19 28-06-2006 Motie om het consumententoezicht onder te brengen bij een al bestaande toezichthouder Web PDF
A 07-07-2006 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
20 18-09-2006 Brief staatssecretaris ter aanbieding consultatiedocument Consumentenautoriteit Web PDF
Bijlage Consultatiedocument Consumentenautoriteit Web PDF
B 03-10-2006 Voorlopig verslag Web PDF
C 13-10-2006 Memorie van antwoord Web PDF
D 17-10-2006 Eindverslag van de vaste commissie voor Economische Zaken Web PDF