Kamerdossier 28993: Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1206/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (PbEG L 174/1) (Uitvoeringswet EG-bewijsverordening)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 16-07-2003 Voorstel van wet Web PDF
3 21-07-2003 Memorie van toelichting Web PDF
A 21-07-2003 Oorspronkelijke tekst Web PDF
B 22-07-2003 Advies en nader rapport Web PDF
4 20-10-2003 Verslag Web PDF
5 17-11-2003 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
A 29-01-2004 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
B 01-04-2004 Voorlopig verslag Web PDF
C 07-05-2004 Memorie van antwoord Web PDF
D 11-05-2004 Eindverslag Web PDF