Kamerdossier 28863: Aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1;2 01-05-2003 Voorstel van wet Web PDF
3 14-05-2003 Memorie van toelichting Web PDF
A 14-05-2003 Advies en nader rapport Web PDF
B 02-06-2003 Advies en nader rapport Web PDF
A 04-06-2003 Oorspronkelijke tekst Web PDF
4 01-07-2003 Verslag Web PDF
5 24-02-2004 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
6 24-02-2004 Nota van wijziging Web PDF
7 22-07-2004 Nota van wijziging Web PDF
A 28-10-2004 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
B 10-12-2004 Brief minister over het recht tot het nemen van een conclusie van antwoord in reconventie Web PDF
C 07-02-2005 Voorlopig verslag Web PDF
D 26-05-2005 Memorie van antwoord Web PDF
E 14-06-2005 Nader voorlopig verslag Web PDF
F 29-06-2005 Nadere memorie van antwoord Web PDF
G 05-07-2005 Eindverslag Web PDF