Kamerdossier 27878: Aanpassing van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1-2 04-08-2001 Voorstel van wet Web PDF
3 13-08-2001 Memorie van toelichting Web PDF
A 13-08-2001 Advies en nader rapport Web PDF
4 27-09-2001 Nota van verbetering Web PDF
5 01-10-2001 Nota van wijziging Web PDF
6 10-10-2001 Verslag Web PDF
7 16-10-2001 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
8 16-10-2001 Tweede nota van wijziging Web PDF
9 07-11-2001 Derde nota van wijziging Web PDF
119 15-11-2001 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
119a 27-11-2001 Eindverslag Web PDF