Kamerdossier 27563: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftenprocedure met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1;2 18-12-2000 Voorstel van wet Web PDF
3 28-12-2000 Memorie van toelichting Web PDF
A 28-12-2000 Advies en nader rapport Web PDF
4 11-01-2001 Nota van verbetering Web PDF
5 27-03-2001 Verslag van de vaste commissie voor Justitie Web PDF
6 08-11-2002 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
7 08-11-2002 Nota van wijziging met betrekking tot doorzending van bezwaarschriften Web PDF
236 19-06-2003 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
A 21-10-2003 Voorlopig verslag Web PDF
B 13-11-2003 Memorie van antwoord Web PDF
C 24-12-2003 Nader voorlopig verslag Web PDF
D 16-01-2004 Nadere memorie van antwoord Web PDF
E 20-01-2004 Eindverslag Web PDF
F 07-05-2004 Brief minister met een nadere toelichting op onderdelen van het wetsvoorstel Web PDF
8 21-12-2005 Brief minister ter aanbieding van de beleidsreactie op de invoeringsevaluatie van de Wet rechtstreeks beroep Web PDF
Bijlage Prorogatie in de Awb Invoeringsevaluatie rechtstreeks beroep Web PDF