Kamerdossier 27181: Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele aanverwante wetten in verband met de modernisering van de organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Wet organisatie en bestuur gerechten)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 08-06-2000 Voorstel van wet Web PDF
3 16-06-2000 Memorie van toelichting Web PDF
A 16-06-2000 Advies en nader rapport Web PDF
4 27-06-2000 Nota van verbetering Web PDF
5 29-11-2000 Verslag van het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Web PDF
6 21-03-2001 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
7 21-03-2001 Nota van wijziging Web PDF
8 18-04-2001 Amendement waarmee voor belastingzaken zal gaan gelden dat beroep openstaat bij de rechtbank Web PDF
9 15-05-2001 Gewijzigd amendement waarmee voor belastingzaken zal gaan gelden dat beroep openstaat bij de rechtbank Web PDF
10 16-05-2001 Tweede nota van wijziging Web PDF
11 17-05-2001 Amendement om de president toe te voegen aan de opsomming van artikel 1.1 Web PDF
12 17-05-2001 Amendement over benoeming voor het leven van de voorzitter van het bestuur van het gerecht Web PDF
13 18-05-2001 Amendement inzake introductie titel bestuursvoorzitter voor de voorzitter van het bestuur van een gerecht Web PDF
14 18-05-2001 Amendement om de aanwijzing van nevenvestigingsplaatsen bij wet voor te schrijven Web PDF
15 18-05-2001 Amendement inzake behoud keuzevrijheid (voordrachtsrecht) Tweede Kamer bij aanbevelingslijst Hoge Raad Web PDF
16 18-05-2001 Amendement inzake vervangen titel 'voorzieningenrechter' (wetsvoorstel) door: kortgedingrechter Web PDF
17 21-05-2001 Amendement inzake ongedaan maken tijdelijkheid benoeming president Web PDF
18 21-05-2001 Gewijzigd amendement om de aanwijzing van nevenvestigingsplaatsen bij wet voor te schrijven Web PDF
19 21-05-2001 Motie met het verzoek initiatieven te nemen om de Raad voor de Rechtspraak een plaats te geven in de Grondwet Web PDF
19 21-05-2001 Motie met het verzoek initiatieven te nemen om de Raad voor de Rechtspraak een plaats te geven in de Grondwet Web PDF
19 21-05-2001 Motie met het verzoek initiatieven te nemen om de Raad voor de Rechtspraak een plaats te geven in de Grondwet Web PDF
20 22-05-2001 Amendement waarmee voor belastingzaken zal gaan gelden dat beroep openstaat bij de rechtbank Web PDF
21 22-05-2001 Amendement inzake introductie titel bestuursvoorzitter voor de voorzitter van het bestuur van een gerecht Web PDF
22 23-05-2001 Verslag wetgevingsoverleg op 21 mei 2001 over wetsvoorstellen inzake organisatie en bestuur gerechten en Raad voor de rechtspraak Web PDF
23 31-05-2001 Derde nota van wijziging Web PDF
24 05-06-2001 Gewijzigd amendement inzake het introduceren van de titel bestuursvoorzitter voor de voorzitter van het bestuur van een gerecht Web PDF
25 06-06-2001 Amendement inzake behoud keuzevrijheid (voordrachtsrecht) Tweede Kamer bij aanbevelingslijst Hoge Raad Web PDF
26 07-06-2001 Brief minister met nadere opmerkingen bij amendement nr. 18 inzake aanwijzing nevenlocaties en nevenzittingsplaatsen Web PDF
27 12-06-2001 Nader gewijzigd amendement om de aanwijzing van nevenvestigingsplaatsen bij wet voor te schrijven Web PDF
28 14-06-2001 Nader gewijzigd amendement om de aanwijzing van nevenvestigingsplaatsen bij wet voor te schrijven Web PDF
29 14-06-2001 Amendement over de introductie van de aanspreektitel "president in kort geding" voor de voorzieningenrechter in kort gedingzaken Web PDF
323 19-06-2001 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
30 09-10-2001 Brief minister inzake voorleggen ontwerp-besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen (i.v.m. voorhangprocedure) Web PDF
55 16-10-2001 Voorlopig verslag Web PDF
55a 05-11-2001 Memorie van antwoord Web PDF
55b 19-11-2001 Nader voorlopig verslag Web PDF
55c 26-11-2001 Nadere memorie van antwoord Web PDF
55d 27-11-2001 Eindverslag Web PDF
31 30-09-2002 Brief minister met het antwoord op vragen van de vaste commissie voor Justitie over belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties Web PDF