Kamerdossier 26523: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1;2 10-05-1999 Voorstel van wet Web PDF
3 12-05-1999 Memorie van toelichting Web PDF
4 21-06-1999 Nota van wijziging Web PDF
5 27-10-1999 Verslag Web PDF
6 09-11-1999 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
7 09-11-1999 Tweede nota van wijziging Web PDF
8 07-12-1999 Verslag Web PDF
9 18-01-2000 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
10 29-02-2000 Verslag schriftelijk overleg met antwoorden van de regering op 7 vragen van de vaste commissie voor Justitie Web PDF
11 06-12-2000 Verslag wetgevingsoverleg over enkele wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht c.a. Web PDF
11 06-12-2000 Verslag wetgevingsoverleg over enkele wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht c.a. Web PDF
11 06-12-2000 Verslag wetgevingsoverleg over enkele wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht c.a. Web PDF
151 12-12-2000 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
151a 26-02-2001 Voorlopig verslag over het voorbereidend onderzoek door de vaste commissie voor justitie Web PDF
151b 08-06-2001 Memorie van antwoord Web PDF
151c 26-06-2001 Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor Justitie Web PDF
72 22-10-2001 Nadere memorie van antwoord Web PDF
72a 30-10-2001 Eindverslag Web PDF
72b 03-05-2002 Brief minister met een geactualiseeerd overzicht van lopende wetgevingsprojecten in verband met de Algemene wet bestuursrecht Web PDF