Kamerdossier 24220: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (aanvulling van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
1 14-06-1995 Voorstel van wet Web PDF
3 22-06-1995 Memorie van toelichting Web PDF
A 22-06-1995 Oorspronkelijke tekst Web PDF
B 22-06-1995 Advies en nader rapport Web PDF
4 03-08-1995 Nota van verbetering Web PDF
5 15-09-1995 Verslag Web PDF
6 23-10-1995 Nota n.a.v. het verslag Web PDF
7 23-10-1995 Nota van wijziging Web PDF
126 30-11-1995 Gewijzigd voorstel van wet Web PDF
126a 23-01-1996 Voorlopig verslag Web PDF
126b 09-05-1996 Memorie van antwoord Web PDF
126c 25-06-1996 Nader voorlopig verslag Web PDF
21 04-10-1996 Nadere memorie van antwoord Web PDF
21a 21-10-1996 Verslag over opmerkingen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak aangaande het wetsvoorstel Web PDF
21b 06-11-1996 Nota n.a.v. het verslag Web PDF