Kamerdossier 23223: Wijziging van de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten (wijziging bezoldigingsstructuur)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD PDF
B 17-06-1993 ADVIES RAAD VAN STATE, NADER RAPPORT PDF
1 25-06-1993 KONINKLIJKE BOODSCHAP PDF
2 VOORSTEL VAN WET PDF
3 MEMORIE VAN TOELICHTING PDF
4 25-08-1993 NOTA VAN VERBETERING PDF
5 05-10-1993 VERSLAG PDF
6 29-11-1993 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG PDF
7 29-11-1993 NOTA VAN WIJZIGING PDF
201 07-01-1994 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET PDF
239 18-01-1994 EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE PDF