Kamerdossier 22495: Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
A 21-01-1992 ADVIES RAAD VAN STATE, NADER RAPPORT PDF
1 23-01-1992 KONINKLIJKE BOODSCHAP PDF
2 VOORSTEL VAN WET PDF
3 MEMORIE VAN TOELICHTING PDF
4 10-04-1992 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN PDF
5 29-09-1992 VOORLOPIG VERSLAG PDF
6 08-12-1992 MEMORIE VAN ANTWOORD PDF
7 08-12-1992 NOTA VAN WIJZIGING PDF
8 15-02-1993 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG PDF
9 09-03-1993 EINDVERSLAG PDF
10 08-04-1993 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG PDF
11 11-05-1993 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE PDF
12 11-05-1993 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING PDF
13 03-05-1993 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE PDF
14 28-05-1993 NOTA VAN VERBETERING PDF
15 28-05-1993 DERDE NOTA VAN WIJZIGING PDF
16 28-05-1993 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET PDF
17 09-06-1993 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BIESHEUVEL EN JURGENS PDF
18 09-06-1993 AMENDEMENT VAN HET LID BIESHEUVEL PDF
19 09-06-1993 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JURGENS EN BIESHEUVEL PDF
20 09-06-1993 AMENDEMENTEN VAN HET LID JURGENS PDF
21 09-06-1993 AMENDEMENT VAN HET LID JURGENS PDF
22 10-06-1993 AMENDEMENT VAN HET LID J.T. VAN DEN BERG PDF
23 10-06-1993 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BIESHEUVEL EN JURGENS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17 PDF
24 14-06-1993 AMENDEMENTEN VAN HET LID J.T. VAN DEN BERG PDF
25 14-06-1993 AMENDEMENT VAN HET LID WOLFFENSPERGER PDF
26 14-06-1993 AMENDEMENT VAN HET LID WOLFFENSPERGER PDF
27 14-06-1993 AMENDEMENT VAN HET LID WOLFFENSPERGER PDF
28 Herdruk 14-06-1993 AMENDEMENTEN VAN HET LID WOLFFENSPERGER PDF
29 14-06-1993 MOTIE VAN HET LID JURGENS PDF
30 14-06-1993 GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID J.T. VAN DEN BERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24 PDF
31 14-06-1993 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JURGENS, TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 29 PDF
32 16-06-1993 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WOLFFENSPERGER, TER VERVANGING VAN DAT, GEDRUKT ONDER NR. 27 PDF
33 16-06-1993 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE PDF
34 17-06-1993 GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID JURGENS, TER VERVANGING VAN DIE, GEDRUKT ONDER NR. 20 PDF
35 22-06-1993 NOTA VAN VERBETERING PDF
53d Kamerstuk Eerste Kamer 1993-1994 kamerstuknummer 22495 ondernummer 53d PDF
53b Kamerstuk Eerste Kamer 1993-1994 kamerstuknummer 22495 ondernummer 53b PDF
53c Kamerstuk Eerste Kamer 1993-1994 kamerstuknummer 22495 ondernummer 53c PDF
53 Kamerstuk Eerste Kamer 1993-1994 kamerstuknummer 22495 ondernummer 53 PDF
53a Kamerstuk Eerste Kamer 1993-1994 kamerstuknummer 22495 ondernummer 53a PDF
310 30-06-1993 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET PDF