Kamerdossier 19427: Bepalingen betreffende de uitoefening van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en van het recht tot vergadering en betoging (Wet openbare manifestaties)


Ondernummer Datum Titel Raadplegen
A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET WETSVOORSTEL EN DE MEMORIE VAN TOELICHTING, ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD PDF
B 99-02-1986 ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE, NADER RAPPORT PDF
1 25-02-1986 KONINKLIJKE BOODSCHAP PDF
2 VOORSTEL VAN WET PDF
3 MEMORIE VAN TOELICHTING PDF
4 06-02-1987 VOORLOPIG VERSLAG PDF
5 15-04-1987 MEMORIE VAN ANTWOORD PDF
6 13-04-1987 NOTA VAN WIJZIGING PDF
7 30-06-1987 EINDVERSLAG PDF
8 24-11-1987 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG PDF
9 24-11-1987 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING PDF
10 24-11-1987 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET PDF
11 22-12-1987 NOTA VAN VERBETERING PDF
12 20-01-1988 TWEEDE NOTA VAN VERBETERING PDF
13 20-01-1988 DERDE NOTA VAN WIJZIGING PDF
14 26-01-1988 AMENDEMENTEN VAN HET LID WIEBENGA PDF
15 26-01-1987 AMENDEMENTEN VAN HET LID KOHNSTAMM PDF
16 26-01-1987 AMENDEMENTEN VAN HET LID VAN OTTERLOO PDF
17 26-01-1988 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OTTERLOO PDF
18 26-01-1988 AMENDEMENTEN VAN HET LID VAN OTTERLOO PDF
19 27-01-1988 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN OTTERLOO TER VERVANGING VAN DAT, GEDRUKT ONDER NR. 17 PDF
20 28-01-1988 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN OTTERLOO TER VERVANGING VAN DAT, GEDRUKT ONDER NR. 16 PDF
21 16-02-1988 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN PDF
135c 22-03-1988 EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN VOOR JUSTITIE PDF
135 08-02-1988 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET PDF
135a 08-03-1988 VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN VOOR JUSTITIE PDF
135b 15-03-1988 MEMORIE VAN ANTWOORD PDF